FOD/FOE awarenesstraining

De afkorting FOD kunnen we op twee manieren uitleggen: Foreign Object Debris, dit veroorzaakt Foreign Object Damage. Foreign Object Damage is een schade die ontstaat als gevolg van het binnendringen van of in aanraking komen met Foreign Object Debris.

Foreign Object Debris kunnen we vertalen als vreemde troep. Vreemde troep kan een korrel zand zijn of een vrachtcontainer, zelfs agressief zweet van onze handen valt er onder!

Waarom een dergelijke training?

Het doel van de training is een bewustwording (awareness) bij de deelnemers te stimuleren waardoor we kunnen komen tot Foreign Object Elimination binnen de organisatie.

Toeleveringsbedrijven in de luchtvaartindustrie worden steeds vaker door de Original Equipment Manufacturer (OEM) verplicht om hun werknemers een FOD/FOE training te geven. Een rechtstreeks gevolg van het streven om werknemers zich bewust te laten zijn van de potentiële gevaren van slordig werken kan zijn dat de producten gevrijwaard zullen zijn van beschadigingen en verontreinigingen gedurende fabricage, samenbouw, testen en vervoer. Dit steeds met de veiligheidsgedachte in het achterhoofd.

Opzet van de training

De training wordt verzorgd aan de hand van een twee uur durende interactieve presentatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een 60-tal slides. Er wordt o.a. gekeken naar de drie FOD gevoelige gebieden:

 • Awareness area
 • Control area
 • Critical area


Certificaat

Na afloop van de training worden certificaten uitgereikt aan de cursisten om aan te kunnen tonen dat er voldaan is aan de wettelijke vereisten.

FOD preventie

We behandelen de basisregels:

 1. Controlesysteem op gereedschappen
 2. De procedures bij verloren gereedschappen
 3. Controle op uitgifte van “klein spul” - Kits
 4. Voorkom het binnendringen van FOD objecten
 5. Houd de werkvloer netjes en vrij
 6. Meting en terugkoppeling
 7. Maak mensen bewust van het FOD probleem
 8. Zet een trainingsprogramma op
 9. Er moet commitment zijn van iedereen in het bedrijf!
 10. Gebruik de beschikbare FOD preventie voorzieningen (handschoenen, kleding, haarnetjes e.d.)