De factor 'mens' wordt in de internationale luchtvaartwereld aangeduid met 'Human Factors'. Volgens onderzoek zijn menselijke fouten de primaire verklarende factor in 70% van de grote ongevallen in de civiele luchtvaart.

Als we de relatie mens en techniek beschouwen dan blijkt de mens een steeds zwakker wordende schakel in het geheel te zijn, we kunnen een computer wel aanduiden als de schuldige bij een fout in een proces maar het is nog steeds de mens die hem (foutief?) bediend.

Het aantal fatale ongevallen in de luchtvaart laat ook in 2011 een dalende trend zien, dit in tegenstelling met de verhouding tussen menselijk en technisch falen. We moeten echt van het idee af dat een mens een onmisbare schakel is in complexe processen. We worden in de weg gezeten door een bepaalde vorm van overconfidentie, noem het maar arrogantie, dat het hebben van een bepaalde status er toe leidt dat we minder of geen fouten maken.

De menselijke faalfactoren worden omschreven in een zogenaamd “ Dirty Dozen”. We leggen de focus op de interactie tussen mens, technologie en organisatie, zodoende dat het bijdraagt aan de veiligheid en effectiviteit van de luchtvaart. Het is een interdisciplinair vakgebied dat gebruik maakt van wetenschappelijke principes uit de psychologie, technologische wetenschappen, sociologie, management en organisatiekunde.

Human Factors vraagstukken kunnen zowel betrekking hebben op fundamentele ergonomische kwesties over het ontwerp van systemen en displays, als de manier waarop de stijl van leidinggeven van invloed is op het werkklimaat binnen de organisatie.


Opzet van de training

De training wordt verzorgd aan de hand van een twee maal twee uur durende presentatie waarbij gebruik wordt gemaakt van een 120 tal slides.


Certificaat

Na afloop van de training worden certificaten uitgereikt aan de cursisten om aan te kunnen tonen dat er voldaan is aan de wettelijke vereisten.

Bij de Human Factors training gaan we door middel van een interactieve presentatie op zoek naar onze menselijke tekortkomingen. Dit zowel op het psychische als op het fysieke vlak. Het is de doelgroep die de cursusinhoud bepaalt, maatwerk dus.