Doelgroep van deze cursus

 • Iedereen die tijdens het uitoefenen van zijn taak en/of functie in aanraking komt met gasturbines of onderdelen daarvan en waarbij het gewenst is dat men kennis heeft van de werking van gasturbines en modules daarvan en inzicht heeft in de interactie tussen de verschillende modules. Deze mensen zijn dus te vinden in alle toepassingsgebieden van gasturbines.
 • Studenten die bezig zijn met een studie grondwerktuigkundige A1 of B1 volgens PART 66 voor de luchtvaart. Deze cursus sluit goed aan bij de eindtermen die in module 15 (gasturbines) van PART 66 omschreven zijn. Let op! Deze cursus dient uitsluitend ter voorbereiding op de PART 66 examinering/certificering.


Niveau van de cursus

De cursus is op niveau 3, dit is juist onder het niveau van de oude MBO (voorheen MTS) opleiding. In de cursus worden geen berekeningen gemaakt, wel kunnen ze ter verduidelijking gebruikt worden. Met deze cursus wordt dus een basis gelegd die in de gevorderdencursus uitgebouwd kan worden. 


Toelatingseisen

Minimum een LBO of VMBO theoretische opleiding en een dosis gezond verstand. 


Certificering

De cursus kent twee toetsmomenten, halfweg en op het einde wordt een deelexamen afgenomen. Deze examens zijn opgebouwd uit meerkeuze en open vragen waarbij de eis om te slagen is: 

 • Het gemiddelde van de twee deelexamens is 55% of hoger
 • De laagste score van een van de deelexamens mag 45% bedragen 

Wordt aan deze eisen voldaan dan wordt een certificaat uitgereikt.


Cursusduur

 • 12 x 3 uren
 • Indien gewenst een bezoek aan een werkende gasturbine. Tijdsduur afhankelijk van locatie. 


Cursusdagdelen

In overleg


Cursuskosten

Op aanvraag

 

Opbouw van de cursus

 • Soorten motoren
 • Soorten gasturbines
 • Energievormen
 • Globale werking van gasgenerator
 • Gasgenerator versus zuigermotor
 • Beknopte aĆ«rodynamica
 • Gasgenerator als uitgangspunt voor diverse soorten gasturbinemotoren
 • Inlaten
 • Radiale en axiale compressoren
 • Compressor lucht regelsystemen
 • Verbrandingsecties
 • Turbines
 • Uitlaten
 • Brandstoffen
 • Brandstofsystemen
 • Regel- en smeeroliesystemen
 • Motorluchtsystemen
 • Startsystemen
 • Elektrische systemen