Doelgroep van deze cursus

 • Iedereen die tijdens het uitoefenen van zijn taak en/of functie in aanraking komt met gasturbines of onderdelen daarvan en waarbij het noodzakelijk is dat men gedegen kennis heeft van de werking van gasturbines en modules daarvan en inzicht heeft in de interactie tussen de verschillende modules en systemen. Deze mensen zijn dus te vinden in alle toepassingsgebieden van gasturbines.
 • Technici met een leidinggevende taak binnen de gasturbinewereld of engineers die gespecialiseerd zijn in een deelgebied van gasturbines maar waarbij het erg gewenst is dat ze een gedegen kennis hebben van andere (deel)systemen.


Niveau van de cursus

De cursus is op niveau 4/5, dit is het niveau van de oude MBO (voorheen MTS) opleiding en wat hoger. 


Toelatingseisen


Certificering

De cursus kent twee toetsmomenten, halfweg en op het einde wordt een deelexamen afgenomen. Deze examens zijn opgebouwd uit meerkeuze en open vragen waarbij de eis om te slagen is:

 • Het gemiddelde van de twee deelexamens is 55% of hoger
 • De laagste score van een van de deelexamens mag 45% bedragen

Wordt aan deze eisen voldaan dan wordt een certificaat uitgereikt.


Cursusduur

 • 14 x 3 uren
 • Indien gewenst een bezoek aan een werkende gasturbine. Tijdsduur afhankelijk van locatie.


Cursusdagdelen

In overleg 


Cursuskosten

Op aanvraag.

Opbouw van de cursus

 • Soorten gasturbines
 • Energievormen en omzettingsproblemen
 • Exacte werking van gasgenerator
 • Lage snelheids- en hoge snelheids aĆ«rodynamica
 • Radiale en axiale compressoren
 • Compressor rendement en compressor lucht regelsystemen
 • Transsone compressoren
 • Verbrandingsecties
 • Turbines met zijn berekeningen
 • Beknopte thermodynamica
 • Vermogen en rendement
 • Materialen
 • Oppervlakte behandelingen
 • Tipspelingen